• Telefony

  Dodatkowe numery telefonów

  Hematologia 797 929 227
  Poradnia Zdrowia Psychicznego 797 929 221
  Onkologia 571 473 307
  Urologia
  Chirurgia Dzieci

  504 692 100

  571 473 327

  Diabetologia
  Kardiologia
  Neurologia
  USG
  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

  506 939 300

  Mickiewicza 34
  Administracja – fax  (15) 822 27 84
  GŁ. Księgowa  (15) 823 84 76
  Poradnia Diabetologiczna  (15) 823 84 61 w 24
  Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci  (15) 823 84 61 w 11
     
  Poradnia Dermatologiczna  (15) 822 25 92   /     797 475 121
  Poradnia Kardiologiczna
   (15) 823 84 61 w 11
  Poradnia Medycyny Pracy
   504 692 100
  Poradnia Neurologiczna
   (15) 823 84 61 w 11
  Poradnia Okulistyczna  (15) 822 25 92   /     797 475 121
  Poradnia Onkologiczna  (15) 823 84 61 w 14
  Poradnia Ortodontyczna  (15) 822 50 51
  Poradnia Otolaryngologiczna  (15) 822 25 92   /     797 475 121
  Poradnia Położniczo-Ginekologiczna  (15) 823 84 64
  Poradnia Protetyki Stomatologicznej  (15) 822 73 02
  Poradnia Stomatologiczna
   (15) 822 73 02
  Poradnia Urologiczna
   (15) 823 84 61 w 14
  Pracownia USG
  (15) 823 84 61 w 11
  1 Maja 1
  Poradnia Alergologiczna
  (15) 823 84 72
  Poradnia Chirurgii Ogólnej
   (15) 823 84 72
  Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  (15) 823 84 72   /     507 718 104
  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   (15) 823 84 62   /     506 939 300
  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Dzieci
   (15) 823 84 62
  Poradnia Reumatologiczna  (15) 823 84 72
  Poradnia Zdrowia Psychicznego  (15) 822 21 11
  RTG  (15) 823 84  74
  Targowa 4
  Poradnia Hematologiczna 881 599 699   /     797 929 227