• Telefony

  Mickiewicza 34
  Administracja – fax  (15) 822 27 84
  GŁ. Księgowa  (15) 823 84 76
  Poradnia Diabetologiczna  (15) 823 84 61 w 24
  Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci  (15) 823 84 61 w 11
  Poradnia Chirurgii Stomatologicznej  (15) 822 73 02
  Poradnia Dermatologiczna  (15) 822 25 92  /  797 475 121
  Poradnia Kardiologiczna
   (15) 823 84 61 w 11
  Poradnia Medycyny Pracy
   504 692 100
  Poradnia Neurologiczna
   (15) 823 84 61 w 11
  Poradnia Okulistyczna  (15) 822 25 92  /  797 475 121
  Poradnia Onkologiczna  (15) 823 84 61 w 14
  Poradnia Ortodontyczna  (15) 822 50 51
  Poradnia Otolaryngologiczna  (15) 822 25 92  /  797 475 121
  Poradnia Położniczo-Ginekologiczna  (15) 823 84 64
  Poradnia Protetyki Stomatologicznej  (15) 822 73 02
  Poradnia Stomatologiczna
   (15) 822 73 02
  Poradnia Urologiczna
   (15) 823 84 61 w 14
  Pracownia USG
  (15) 823 84 61 w 11
  1 Maja 1
  Poradnia Alergologiczna
  (15) 823 84 72
  Poradnia Chirurgii Ogólnej
   (15) 823 84 72
  Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  (15) 823 84 72
  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   (15) 823 84 62
  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Dzieci
   (15) 823 84 62
  Poradnia Reumatologiczna  (15) 823 84 72
  Poradnia Zdrowia Psychicznego  (15) 822 21 11
  RTG  (15) 823 84  74
  Targowa 4
  Poradnia Hematologiczna 881 599 699