• O Nas

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu

  samodzielnie funkcjonuje od 01 stycznia 1999 roku.
  Posiada w strukturze poradnie specjalistyczne, udzielające rocznie około 150 tysięcy świadczeń.
  Poradnie te mieszczą się w trzech budynkach znajdujących się w Tarnobrzegu
  przy ul. Mickiewicza 34  ,  1 Maja 1  i  Targowa 4.

  Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu posiada podpisaną umowę na udzielanie świadczeń specjalistycznych

  z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Zamkowa 8,
  35-032 Rzeszów.

  ps@specjalistyka.tarnobrzeg.pl