• Poradnie

  Poradnia Alergologiczna
  Poradnia Diabetologiczna
  Poradnia Chirurgii Ogólnej
  Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci
  Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  Poradnia Dermatologiczna
  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci
  Poradnia Hematologiczna
  Poradnia Kardiologiczna
  Poradnia Medycyny Pracy
  Poradnia Neurologiczna
  Poradnia Okulistyczna
  Poradnia Onkologiczna
  Poradnia Ortodontyczna
  Poradnia Otolaryngologiczna
  Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
  Poradnia Protetyki Stomatologicznej
  Poradnia Reumatologiczna
  Poradnia Stomatologiczna
  Poradnia Urologiczna
  Poradnia Zdrowia Psychicznego
  Pracownia Diagnostyki Obrazowej
  Pracownia USG


  Poradnia Alergologiczna   ul. 1 Maja 1   tel. 823 84 72

  • lek. med. Magdalena Błońska
  • lek. med. Teresa Cąbrowska-Bosak

  Poradnia Diabetologiczna   ul. Mickiewicza 34   tel. 823 84 61 w. 24

  • lek. med. Ewa Gronkowska
  • lek. med. Ewa Struk-Józefczuk
  • lek. med. Mariola Perec

  Poradnia Chirurgii Ogólnej   ul. 1 Maja 1   tel. 823 84 72

  • lek. med. Zbigniew Kitliński
  • lek. med. Bogdan Krzewski

  Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci   ul. Mickiewicza 34   tel. 823 84 61 w.11

  •  lek. med. Dariusz Zbyrad
  •  lek. med. Marek Wasiuta

  Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej   ul. 1 Maja 1   tel. 823 84 72 tel. 507 718 104

  • lek. med. Maciej Hajduk
  • lek. med. Andrzej Tyburski
  • lek. med. Janusz Ziomek

  Poradnia Dermatologiczna   ul. Mickiewicza 34   tel. 822 25 92  tel.  797 475 121

  • lek. med. Marzena Ciszkiewicz-Wawak
  • lek. med. Artur Wrona

  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc   ul. 1 Maja 1   tel. 823 84 62  tel.  506 939 300

  • lek. med. Dorota Bokwa
  • lek. med. Katarzyna Kiełt-Bień
  • lek. med. Beata Saramak

  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Dzieci   ul. 1 Maja 1   tel. 823 84 62

  • lek. med. Tadeusz Zych

  Poradnia Hematologiczna   ul. Targowa 4   tel. 881 599 699

  • lek. med. Ewa Parcheta

  Poradnia Kardiologiczna   ul. Mickiewicza 34   tel. 823 84 61 w. 11

  • lek. med. Lucyna Gortych
  • lek. med. Mateusz Sobota
  • lek. med. Jacek Szcześniak

  Poradnia Neurologiczna   ul. Mickiewicza 34   tel. 823 84 61 w. 11

  • lek. med. Elżbieta Suwała
  • lek. med. Alicja Zwadowska

  Poradnia Okulistyczna   ul. Mickiewicza 34   tel. 822 25 92  tel. 797 475 121

  • lek. med. Maria Baran
  • lek. med. Lidia Kluk
  • lek. med. Justyna Mazur-Samela

  Poradnia Onkologiczna   ul. Mickiewicza 34   tel. 823 84 61 w. 14

  • lek. med. Artur Dec
  • lek. med. Wojciech Parcheta
  • lek. med. Cezary Mikrut

  Poradnia Ortodontyczna   ul. Mickiewicza 34   tel. 822 50 51

  • lek. stom. Władysława Glica

  Poradnia Otolaryngologiczna   ul. Mickiewicza 34   tel. 822 25 92  tel. 797 475 121

  • lek. med. Elżbieta Rogalska-Zimoląg
  • dr n. med. Katarzyna Zimoląg-Książka

  Poradnia Położniczo-Ginekologiczna   ul. Mickiewicza 34   tel. 823 84 64

  • lek. med. Ewa Juda
  • dr n. med. Andrzej Pyra
  • lek. med. Małgorzata Wilk-Zębik

  Poradnia Protetyki Stomatologicznej   ul. Mickiewicza 34   tel. 822 73 02

  • lek. stom. Bogusław Fryc

  Poradnia Reumatologiczna   ul. 1 Maja 1   823  84 72

  • lek. med. Małgorzata Błażuk

  Poradnia Stomatologiczna   ul. Mickiewicza 34   tel. 822 73 02

  • lek. stom. Witold Wroczek
  • lek. stom. Lena Zybała
  • lek. stom. Anna Bik-Uzar

  Poradnia Urologiczna   ul. Mickiewicza 34   tel. 823 84 61 w. 14

  • lek. med. Jacek Koper
  • lek. med. Adam Olechowski

  Poradnia Zdrowia Psychicznego   ul. 1 Maja 1   tel. 822 21 11

  • lek. med. Wiktoria Pecel-Korczyńska
  • lek. med. Agnieszka Sobol
  • psychoterapeuta Marek Kwiatkowski
  • psychoterapeuta Agata Kwarciany
  • psycholog Aleksandra Gawrońska

  Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)   ul. 1 Maja 1   tel. 823 84 74

  Pracownia USG   ul. Mickiewicza 34   tel. 823 84 61 w. 11

  • lek. med. Wojciech Gutowski
  • lek. med. Małgorzata Grzych-Wójcik
  • lek. med. Stanisław Zygarowicz

  Poradnia Medycyny  Pracy   ul. Mickiewicza 34   tel.  504 692 100